Intensywna terapia noworodków warunkach septycznych

Dzieci w stanie krytycznym wymagającym specjalnej opieki na oddziale intensywnej terapii. Praca tu, lekarze i pielęgniarki mają specjalne umiejętności. Dzieci oddział ratunkowy i oddział intensywnej terapii — wyspecjalizowany oddział, który zajmuje się opieką ciężko chorych dzieci z dysfunkcją jednego lub więcej układów organizmu.


Wystąpienie takich urzędach zmniejszyło śmiertelność niemowląt. Intensywnej terapii wyspecjalizowanych dzieci obecnie działających praktycznie we wszystkich głównych ośrodkach medycznych. W ramach tych urzędów może działać grupę natychmiastowej odpowiedzi, że młodzi pacjenci z transportu mniejszych szpitali do większych ośrodków medycznych i zapewnienia stabilności stanu pacjentów podczas transportu do reanimobile. W oddziałach intensywnej terapii dziecięcych używają innych metod leczenia. W artykule «Intensywnej terapii noworodków w warunkach septycznych,» znajdziesz wiele ciekawych i przydatnych informacji dla siebie.

Opieka dróg oddechowych

Sztuczna wentylacja płuc (ALV) — najczęściej stosowaną metodą intensywnej terapii stosowane w skrajnej niewydolności oddechowej lub zagrożenia rozwoju. Wentylacja może być konieczna w przypadku zakażeń układu oddechowego, takich jak zapalenie oskrzelików, co jest powszechne w wcześniaków. Niewydolność oddechowa może być również częścią syndromu niewydolności wielonarządowej.

Utrzymanie aktywności serca i ciśnienia krwi

Obniżenie ciśnienia krwi jest często obserwowane u dzieci w ciężkim stanie. Może to być związane z działaniem toksyn na serce, co zaburza zdolność do pompowania krwi lub krew wprowadzanych substancji powodujących spadek napięcia naczyń. Niektóre leki zwiększają ciśnienie krwi, a także częstość występowania i siłę skurczu serca.

Odżywianie

Dostarczanie żywności ma zasadnicze znaczenie dla ciężko chorych dzieci. To nie może normalnie jeść, podczas gdy zapotrzebowanie organizmu zwiększa się w energię. Na oddziale intensywnej terapii, lub stosowane żywienie dożylne przez rurkę do miejsc żołądka (gastrostomii). Niewydolność Therapy (Spot awaria pomiaru może wystąpić na tle zaburzeń krążenia. Na szczęście, nerki są w stanie przywrócić swoją funkcję po tymczasowego zakłócenia. Czyszczenie czynność nerek może być wypełniona przez hemodializę. Krew dziecka pojawia się przez cewnik i przepuszczono przez maszynę, który filtruje nadmiar płynu i toksyczne produkty przemiany materii.

Terapia antybiotykowa

Dzieci z posocznica (zakażenie krwi) trzeba antybiotyki atrakcją działając na rzekomej patogenu. W znalezieniu tych pacjentów na OIOM należy rozważyć prawdopodobny rozprzestrzenianiu się infekcji.

Ochrona skóry

Dzieci z oparzeniami wymaga specjalnej uwagi ze względu na ich brak ochrony przed zakażeniem i utraty płynów ustrojowych, które zwykle zapewnia skórę. Oddziały intensywnej terapii wszystkich dzieci powinny być pod opieką, mające na celu zapobieganie uszkodzeniom skóry lub ciśnienie innych czynników traumatycznych. Na oddziale intensywnej opieki medycznej dla dzieci umieszczone dzieci z różnymi stanie krytycznym. W diagnostyce i leczeniu krytycznie chorych pacjentów trzeba specjalnych umiejętności lekarskich pracowników i sprzętu specjalistycznego. Istnieje wiele wskazań do hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii.

Ciężkie zakażenie ogólnoustrojowe

Niektóre zakażenia mogą być powikłane systemowego załamania i niewydolności wielonarządowej. Meningokokowe zapalenie opon mózgowych, wywołane przez Neisseria meningitidis bakterii, najbardziej znanych z nich. Niewydolność oddechowa wymagająca wentylacji mechanicznej niewydolności oddechowej mogą wystąpić na własną rękę, takich jak zapalenie oskrzelików lub w strukturze zespołu niewydolności wielonarządowej, ewoluuje z mnogimi obrażeniami ciała lub poparzeń.

Zranienie

Wypadki drogowe z udziałem dzieci (tak pieszych, rowerzystów lub osób) są najczęstszą przyczyną poważnych obrażeń. Inne przyczyny, takie jak upadek z wysokości lub uraz również występuje.

Burns

Spala podczas pożarów domowych są zwykle łączone z wdychania dymu, co stwarza poważne zagrożenie dla życia. Zagrożone dzieci często wymagają operacji reanimacji i sztucznego.

Odzyskiwanie po radykalnej operacji

Po krążenia, układu nerwowego i innych poważnych operacji dziecko jest często niezbędne kontynuacji leczenia w oddziale intensywnej terapii. U tych pacjentów, oprócz praktycznych umiejętności, od lekarzy i pielęgniarek wymaga specjalnej wiedzy.

Ciężkie napady lub śpiączka

Napady lub coma może być spowodowane przez różne przyczyny. Zatrucia, zaburzenia metaboliczne, takie jak hipoglikemii (zmniejszenia stężenia glukozy we krwi, nierozpoznane urazy powinny być rozpatrywane w diagnostyce personelu medycznego. Hospitalizacja dziecka w intensywnej terapii może być szokiem dla rodziców, zwłaszcza jeśli jest to z dala od domu i do transportu rannych. Lekarz powinien wyjaśnić Rodzice sytuacji i odpowiedzieć na ich pytania. Bliscy krewni pod warunkiem odpowiednich warunków, aby mogły spędzić czas z dzieckiem, mogą one muszą pozostać w szpitalu przez noc lub nawet na dłuższy czas.

Gdy umiera dziecko

Na oddziale intensywnej opieki śmierci dziecka mogą wystąpić. W takich przypadkach, rodzice powinni mieć dostęp do jego ciała. Dziecko może być uznany za zmarłego mózg, który pozwala ogrodzenia produkować narządów do transplantacji. To delikatna kwestia należy dokładnie omówić z rodzicami zmarłego. Czasem zgadzają się na to, aby przynieść kolejne dziecko bezcenne wyspecjalizowane zespoły Zapewniamy transport dziecka w oddziale intensywnej terapii w szpitalu, gdzie został wysłany, a jeśli to konieczne przeprowadzenie resuscytacji podczas transportu. Lekarze i personel pielęgniarski takie zespoły wyszkolonych umiejętności do pomocy na etapie transportu i ogólnego reanimacji.