Choroby układu sercowo-naczyniowego i pierwszej pomocy

Choroby układu sercowo-naczyniowego i pierwszej pomocy powinny być znane do wszystkich ludzi, nie tylko przez «rdzeń». Choroby serca i układu krążenia są niebezpieczne i wymagają interwencji medycznej.


Oczywiście niedopuszczalne próby podejmowane przez niektórych pacjentów do uciekania się do nieznanych leków, tylko dlatego, że ktoś z rodziny lub znajomych pomógł. Wiemy o przypadkach, gdy pacjent prawie stracił życie, a nie przyjmowania leku, przyspieszenie intracardiac przewodzenie, środek przeciw arytmii, spowalnia. A powodem, dla wszystkich — brak wiedzy o swojej chorobie i jaźni.
Cóż, jak należy zrobić, gdy pacjenta zaburzenia rytmu serca? Jeśli stało się to po raz pierwszy i nie wpływa znacząco na ogólny stan zdrowia, powinni jednak zasięgnąć porady lekarza. Jeśli atak jest opóźniony, nie zwiększa się duszność i osłabienie, potrzebować pilnej pomocy medycznej. Tylko lekarza przy użyciu różnych metod badań, zwłaszcza EKG, można w każdym przypadku opisywania odpowiednie leczenie. To zależy od choroby podstawowej, w stosunku do których rozwinęła arytmii, jej forma (napadowe lub trwałe) przez tętna (tachy lub bradiforma), miejsce patologicznych impulsów serca (węzła zatokowego, przedsionków lub komór). Zobacz, jak wiele czynników, które należy wziąć pod uwagę, aby wybrać odpowiednią pomoc medyczną.
Większość pacjentów z zaburzeniami rytmu serca nabyte stały lub okresowy składać pod nadzorem lekarza i leki są dostosowane indywidualnie leków antyarytmicznych. Pozwala to bardzo długo, aby utrzymać odpowiedni poziom dopływu krwi do ciała oraz zapobieganie przedwczesnemu wyczerpywania mięśnia sercowego. Porady lekarza, i stopniowo gromadzić doświadczenie pomóc naszym pacjentom na własną rękę, aby poradzić sobie z napadami arytmii. Trochę o zastosowaniu innych środków, które nie wymagają szczególnej dyscypliny w ich użyciu.
Gdy zaburzenia rytmu serca o zwiększonej szybkości, można użyć własnego Nalewki waleriany i Motherwort, korvalola, valokordin i arytmii z rzadką tętna — spada Zelenin, zawiera wyciąg z wilczej jagody.
Lekarz zwiększona wprowadzenia w praktyce różnymi sposobami leczenia prądem. Jest to przede wszystkim o depolaryzacji elektrycznej serca (EMF) na migotanie przedsionków. Wysoce efektywne wykorzystanie tej metody w wyjątkowo pilnych przypadkach — z migotaniem komór — prawo do odstąpienia od stanu śmierci klinicznej i uratować życie wielu tysięcy pacjentów. Lekarze z powodzeniem opanowane i wszczepienie sztucznego rozrusznika serca, nałożyć niezbędną częstotliwość skurczów serca u pacjentów z całkowitą blokadą przedsionkowo-komorowego. Operację tę stosuje się w wielu dużych miastach kraju; a także w Swierdłowsku, w centrum chirurgii serca.
Wprowadzimy Cię do zasad wtórnej profilaktyki i leczenia najczęstszych chorób układu sercowo-naczyniowego. Mamy nadzieję, że te informacje są wykorzystywane zainteresowanych czytelników do spowolnienia choroby, zapobiec ewentualnym powikłaniom, a tym samym, wraz z lekarzami, aby poprawić swoje zdrowie.
W tak złożonej kwestii, jak walka z chorobami układu krążenia, odgrywa ważną rolę usługi kardiologii.
W ostatnich latach znacznie rozszerzył badania i przygotowała szczegółowe zalecenia dotyczące wczesnego diagnozowania, zapobiegania, skutecznej aktywnego leczenia chorób układu krążenia.