Rozwój fizyczny wcześniaka


Każde dziecko jest inna jego rozwoju pod wpływem warunków, w których przebiegała w rozwoju utero, jak również warunki, w procesie porodu. Ponadto, proces ten ma wpływ na stopień wcześniactwa, w okresie dostosowywania do całkowicie nowych warunków po urodzeniu. Dla rozwoju dziecka obojętny urodził się zdrowy, czy chory.