Kodeks postępowania


Kodeksy etyki korporacji, powoli staje się integralną częścią Karty dużych firm. Wielu wierzy, że taki kod nie jest konieczne i jest hołdem dla zachodniej mody, które są sporządzone tak. Ale jak pokazuje praktyka, dzięki nim, wiele firm tak naprawdę poprawić wydajność swoich podwładnych i efektywności zarządzania wzrost. Dlatego pragnienie wprowadzić taki kod pojawia wszystkim na coraz większą liczbę menedżerów. Ale ponieważ nie ma jednolitego metodologia kody etyka pracy, wielu przedsiębiorców nie może prawidłowo rozwijać takiego kodeksu. Aby zrozumieć trochę na ten temat, trzeba studiować historię powstania tego kodeksu i go sklasyfikować.

Na początek warto zauważyć, że Kodeks postępowania są bardzo różne, a każdy z nich został zaprojektowany w celu rozwiązania pewnych typów zadań. Nie zapominaj także, że zbiór zasad w kodzie zależy od typu organizacji i jego funkcji.

Koncepcja kodeksu etyki korporacji

W celu utworzenia kodu etyki konieczne jest początkowo zdefiniować. Co to jest ta koncepcja? Ten zbiór zasad, norm i przepisów, które muszą być zgodne z wszystkich pracowników, którzy pracują w tej firmie. Kod używany do symulacji ludzkich relacji w społeczności i pomagać ludziom rozwiązywać razem swoje zadania. Warto zauważyć, że pierwsze kody były jeszcze dziesięć przykazań, które znane są do wszystkich, którzy w jakiś sposób natknąłem religii. Po pojawieniu się pierwszych kodeksów religijnych zostały utworzone reguły dla mniejszych grup ludzi. Na przykład, taki jak kod samurajskich «Bushido». W miarę upływu czasu, ludzie zaczęli budować organizacje, które miały pracować dużą liczbę przedstawicieli różnych grup i klas. W związku z powyższym, w celu uniknięcia konfliktów, negatywnie wpływa na efektywność pracy, nie było potrzeby tworzenia zasad etycznych, które to prawo do określonego obszaru działalności.

Profesjonalne Kod

W dzisiejszym świecie istnieje kilka rodzajów systemów etycznych, ale najczęściej stosowane są kody firmowe i zawodowe. Oba rodzaje kodów są ważne, ale każdy znajdzie swoje zastosowanie w pewnych dziedzinach. Na przykład, kody stosowane w profesjonalnych tzw «wolnych zawodów». W celu wyjaśnienia, o co chodzi, dajemy przykład.

Najstarszych i sławny Kod profesjonalny — Przysięga Hipokratesa. Oznacza to, że etyczne kodeksy zawodowe w tych zawodach używany tam, gdzie mogą być dylematów etycznych bezpośrednio między specjalistą a jego klientem. Te prawnicy, lekarze, dziennikarze, pośredników nieruchomości, psychoterapeuci.

Kod korporacyjna

Jeśli dylematy etyczne nie są ustawione konkretnej osoby, z którymi pracujesz, a także organizacji, to jest bardziej odpowiednie do regulowania relacji jest kodem korporacyjnej. Powodem mogą być różnice w organizacji etyki — to różne grupy interesów, które muszą ze sobą współpracować. Na przykład, sprzedający jest zainteresowany, aby sprzedać więcej towarów dla dużej ilości, ale klient chce po prostu dokładnie na kolei. W celu ustalenia zasad komunikacji między stronami oraz do uwzględnienia interesów każdej, stworzył kod. Ten zbiór zasad powinien spełniać trzy podstawowe funkcje:

  • poprawa reputacji firmy;
  • zarządzanie pracownikami i optymalizacji ich pracy;
  • poprawy kultury korporacyjnej.

Jeśli te trzy funkcje są wykonywane, gdy firma zwiększa poziom zaufania ze strony klientów i inwestorów, wydajność pracy, nie cierpią z powodu trudnej sytuacji w relacjach interpersonalnych pracowników, jak i cały zespół rozumie, co firma jest warta do nich i wykonuje swoją pracę dobrze, aby poprawić wizerunek i wykonać razem wszystkie cele.