Pierwsze objawy niewydolności serca

Niewydolność serca — poważne choroby związane z zaburzeniami zdolność mięśnia serca w celu zapewnienia odpowiedniego krążenia. Prowadzi to do niedotlenienia i zaburzenia trofizmu tkanek. Objawy niewydolności serca, mogą być jeszcze większym stopniu wpływa na jakość życia pacjenta, niż w przypadku innych objawów przewlekłych chorób, takich jak cukrzyca i zapalenie stawów.


Pierwsze objawy niewydolności serca — tematem artykułu. W może wystąpić niewydolność serca:

• zmęczenie — zwłaszcza w ciężkiej postaci;

• duszność — najpierw pojawia się tylko podczas ćwiczeń, ale w późniejszych etapach mogą wystąpić w spoczynku;

■ kaszel z białym lub różowym pianką plwociny związanych z retencją płynów i zastoju w płucach;

• obrzęk — nagromadzenie nadmiaru płynu w tkankach; zlokalizowane na nogach od chodzenia u pacjentów z regionu lędźwiowo i bioder — w przykuty do łóżka;

• utrata masy ciała — Choroba często wiąże się z utratą apetytu, nudności i wymioty;

• ból brzucha, — może nastąpić w wyniku stagnacji w wątrobie.

Niewydolność serca występuje wtedy, gdy uszkodzenie lub przeciążenie serca — na przykład w kontekście jednego z następujących chorób:

• choroba niedokrwienna serca — jest często związane z uszkodzeniem mięśnia lewej komory serca;

• patologii mięśni przewlekłe serce — na przykład z powodu infekcji wirusowej lub alkoholizmu;

• nadciśnienie — zmniejsza elastyczność ściany tętnicy, która utrudnia pracę serca;

• ostre lub przewlekłe zapalenie mięśnia sercowego (zapalenie mięśnia sercowego), — może być powikłaniem infekcji wirusowych i bakteryjnych;

■ choroby serca — wrodzone zmiany zastawek serca lub z powodu zwyrodnieniowych uszkodzeń;

• zwężenia aorty — wrodzonej patologii;

• niedopasowanie minut wyrzucenie z potrzeby serca organizmu — gdy Urząd saturacji tkanek działa ze zwiększoną obciążenia;

• niewydolność żylna napływ — na przykład pogrubienie osierdzia ogranicza przewlekłą przepływ krwi do serca, powodując utrzymać krążenie ze zwiększonym obciążeniem roboczym.

Czynność serca

Heart — pompa mięśni, która pompuje krew do wszystkich narządów, nasycanie ich w tlen i składniki odżywcze. Serce bije sprawia, że ​​około 100.000 na dzień, pompowanie 25-30 litrów krwi na minutę. Serce podzielono na lewą i prawą połowę, z których każdy składa się z przedsionka i komory. Ubogich w tlen krew z żyły głównej dolnej przepływa do prawego przedsionka. Stamtąd jest pompowana przez prawą komorę do układu naczyniowego płuc. Lewy przedsionek otrzymuje natlenionej krwi z krążenia płucnego, a wyrzucanie go do lewej komory, skąd jest pompowany do krążenia ogólnoustrojowego. Zastawki serca zapobiec odwrotnej refluks krwi. Mięsień sercowy posiada własne zaopatrzenie w krew, dostarczone przez tętnic wieńcowych. Skóra dwuwarstwowy obejmujące serce, zwany osierdzia. Rozpoznanie niewydolności serca jest umieszczony na podstawie danych klinicznych, ale więcej badań pomaga wyjaśnić jego przyczyny i znaleźć optymalne leczenie. Podejrzewa się, że niewydolność serca pozwalają objawy takie jak duszność i obrzęk.

Badanie

W procesie diagnozowania przeprowadzono następujące badania:

• badania krwi — pełna morfologia krwi, biochemiczne badań w celu oceny funkcji wątroby, nerek i tarczycy; określenie poziomu enzymów sercowych (zawał mięśnia sercowego, że zmodernizowane);

• X-ray w klatce piersiowej — określenie zwiększenie wielkości serca, obecność płynu w płucach, uszczelnienie ścian tętnic;

• elektrokardiogram (EKG) — u pacjentów z niewydolnością serca są powszechnie obserwowane nieprawidłowe zmiany w EKG;

• echokardiografia — kluczowe badanie pozwala ocenić funkcję lewej komory serca, zastawek serca i osierdzia; color Doppler USG — służy do badania stanu zastawek serca i przepływu krwi dosercowe;

■ cewnikowanie serca — mierzy ciśnienie w komorach serca i wielkich naczyń;

• testy warunków skrajnych — pozwala ocenić odpowiedź serca do wysiłku.

Pacjenci z niewyrównaną niewydolnością serca zwykle hospitalizacji. Jeśli to możliwe, przeprowadzić leczenie niewydolności serca bazowych, takich jak niedokrwistość. Zapewnienie podparcia pacjenta zmniejsza obciążenie serca, ale pozostać w łóżku powinna być ograniczona, aby uniknąć tworzenia się skrzepów w naczyniach krwionośnych kończyn dolnych. Wszystkie czynności terapeutycznych najlepiej jest wykonywać w pozycji siedzącej, a nie w pozycji leżącej. Posiłki powinny mieć małe porcje, z ograniczeniem soli. Nie zawiera alkoholu i paleniem tytoniu. W leczeniu niewydolności serca, stosując następujące: diuretyki — pozwala na zwiększenie ilości wydalanego moczu, obniżenie ciśnienia krwi, zmniejszenie nasilenia obrzęku i duszność; Beta-blokery — normalizacji serca, spowolnienie akcji serca, ale na początku ich odbiór jest niezbędne do monitorowania lekarza; inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE) — może zapobiec postępowi choroby i zmniejszenia śmiertelności z przewlekłą niewydolnością serca, zawałem mięśnia sercowego. Wybór dawka początkowa powinna odbywać się pod nadzorem lekarza.

• antagonistów receptora angiotensyny II — w swoim działaniu są podobne do inhibitorów ACE, ale mają mniej działań niepożądanych;

• digoksyna — często powoduje nudności, ponadto często mają trudności z doborem dawki. Stosowany jest przede wszystkim do normalizacji rytmu serca, arytmii.

Wielu pacjentów pokazują wiele terapii skojarzonej narkotyków. Niewydolność serca może wystąpić w każdym wieku, ale występuje głównie w podeszłym wieku. Przewlekła niewydolność serca wpływa na 0,4 do 2% populacji dorosłych. Z wiekiem ryzyko rozwoju niewydolności serca rośnie. Wśród wszystkich pacjentów biorących udział w ośrodkach zdrowia w Rosji, 38,6% ma objawy przewlekłej niewydolności serca. Pomimo opracowania terapii rokowania u pacjentów z niewydolnością serca, często pozostaje niska. Stopień przeżywalności pomiędzy nimi jest gorsza niż w przypadku niektórych typowych rodzajach raka. Około 50% pacjentów z ciężką niewydolnością serca umiera w ciągu dwóch lat od diagnozy.