Ogólne badanie krwi: co może nam powiedzieć o?


Jednym z pierwszych procedur diagnostycznych, które wyznaczy lekarza, jest wspólne badanie krwi. Bez względu na nasz apel do lekarza specjalności, praktycznie każdy analizy robimy zawsze. Powodem tego jest fakt, że krew — jeden z najważniejszych z płynów ustrojowych. Ona dostaje praktycznie wszystkich narządów i tkanek. Oraz zmianę jej składu w odpowiedzi na wszelkie ich naruszenie.

Główne wskaźniki, które wycenia się w morfologii krwi są:

  • liczba czerwonych krwinek
  • stężenie hemoglobiny
  • Strona kolor (CPU)
  • hematokryt
  • liczba płytek
  • liczba białych krwinek
  • WBC
  • OB (ESR)

Czerwone krwinki

Albo, jak się je nazywa, krwinki czerwone są podstawowe elementy naszej krwi. Ich liczba jest normalne w kobiety i mężczyźni różnią. Kobiety: 3,5 — 5,5, a mężczyźni: 4,5 — 5,5 bilionów na litr krwi. Zmniejszenie ich liczby nazywa oligotsitarnoy niedokrwistości. To może nastąpić w wyniku łamania krwi lub przewlekłą utraty krwi.

Hemoglobina

Związek ten, który jest zawarty w czerwonych krwinkach i prowadzi najważniejszą funkcją krwi — przenoszenie tlenu z płuc do innych narządów, i dwutlenek węgla w płucach. Normalna stawka dla kobiet jest 120 — 150, 130 i mężczyzn: — 160 gramów na litr krwi. Niski poziom hemoglobiny oznacza, że ​​krew nie może «związać» tkanek i dostarczyć wystarczającej ilości tlenu. Zdarza się to często z niedokrwistością.

Indeks Kolor

Wartość przedstawiający stosunek erytrocytów i hemoglobiny, tzn ile krwinki czerwone są wypełnione hemoglobiny. Normal składnika mieści się w zakresie 0,85 — 1,05. Wysoki wskaźnik kolor może wskazywać na niedobór krwinek czerwonych o normalnej hemoglobiny. Następnie erytrocyty są «przepełnione» hemoglobiny. Dzieje się tak, na przykład, kwas foliowy i B-12 niedokrwistości z niedoboru. Zmniejszenie wskaźnika koloru wskazuje, że czerwone krwinki nie jest w pełni wypełniona hemoglobiny. Jest to sprzeczne z produkcji hemoglobiny. Dla przykładu, w niedokrwistości z niedoboru żelaza.

Hematokryt

Ten związek między krwinek (formowane elementy) i płynnych (plazma). Hematokryt wynosi 36 normalny — 42% dla kobiet i 40 — 48% u mężczyzn. Wzrost we wskaźniku nazywa haemoconcentration («zagęszczanie» krwi) i zmniejszenie — Hemodylucja («rozcieńczenie» z krwi).

Płytki krwi

Komórki te są odpowiedzialne za krzepnięcie krwi uszkodzonego statku. Zazwyczaj zawierają one 150 — 450 miliardów na litr krwi. Zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia) prowadzi do zakłóceń w procesie krzepnięcia krwi. Wzrost może być oznaką nowotworu krwi.

Białe krwinki

Komórki te pełnią ważną funkcję krwi, zapewniają ochronę immunologiczną. U zdrowych osób, liczba ta wynosi około 4 — 9 mld komórek na litr krwi. Redukcja leukocytów mówi o naruszenie swoich produktów (takie rzeczy się zdarzają w klęsce szpiku kostnego), a wzrost — ostrej choroby zapalnej. Znaczący wzrost białych krwinek (kilkadziesiąt lub kilkaset) znalezionych w nowotworach krwi.

WBC

Ten zestaw wskaźników odzwierciedla procent każdego rodzaju krwinek białych. Te lub inne nieprawidłowości w liczbie leukocytów określa cechy procesu patologicznego, który odbywa się w organizmie. Na przykład, gdy zwiększona neutrofile, to można mówić o infekcji bakteryjnej, a jeśli limfocyty — wirusa. Podwyższone eozynofile wskazują bardziej prawdopodobną reakcję alergiczną, bazofile — nowotwory krwi i monocytów — przewlekłe zakażenia bakteryjne.

OB

Jest to wskaźnik, w którym czerwone krwinki osiadają na dnie probówki z krwią. U zdrowych ludzi, to jest od 1 do 10 mm / h, a kobiety od 2 do 15 mm / h. Wzrost we wskaźniku często wykazuje stanu zapalnego.

Nie wolno nam zapominać, że prawidłowa diagnoza jest tylko jedno badanie krwi nie może. W tym celu konieczne jest, aby wziąć pod uwagę szereg danych diagnostycznych. Razem będą w stanie właściwie ocenić lekarza.