Na podstawie dostępnych danych statystycznych zwiększenia płodności MOHSD oczekuje kolejny rekord liczby urodzeń w Rosji w tym roku

Według Ministerstwa Zdrowia, liczba dzieci urodzonych w styczniu i lutym 2008 w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku do 10-11%. Jeśli utrzymać tempo przez cały rok, to będzie można poprawić znak, rekordowy 2007 wskazany w materiałach do Ministerstwa rządu spotkaniu. W 2007 roku w Federacji Rosyjskiej powstała 1602000. Kochanie, to najwyższy wskaźnik płodności w historii Federacji Rosyjskiej. Odsetek 2-D i 3 urodzeń wzrosła z 33% na początku 2007 do 42% na koniec roku. Szef Zdrowia i Rozwoju Socjalnego Tatiana Golikova powiedział o swoich planach na zwiększenie liczby urodzeń do dwunastu niemowląt na tysiąc, z 11,3 w roku ubiegłym. Śmiertelność niemowląt ministerstwo planuje zmniejszenie z 9,4 do dziewięciu na tysiąc żywych urodzeń.