Kobiety żyjące w Rosji zrobić dwa do trzech razy więcej aborcji

W 2007 roku w Rosji było robione w 1.582.000 aborcji (40,3 aborcji na 1 tys. Kobiet). W krajach zachodnich, liczba ta wynosi średnio 15 aborcji na 1000. Kobiety. Ale w naszym kraju planuje -abortov dobra tendencja zaczął się mniej -w 2002 dokonano tego 2.138.000 (54,2 na 1 tys. Kobiet). Jak już zgłoszone w Dumy Państwowej projekt na różnego rodzaju ograniczeń reklamy aborcji. podkreślił szef komitetu Dumy Zdrowia Olga Borzov zakaz może być traktowane jako część realizacji zdrowego stylu życia. Na przykład można wprowadzić zmiany podobne do tych, które już istnieją w odniesieniu do reklamy wyrobów tytoniowych alkoholu i piwa. Jest to jednocześnie ogłosił, że zgodnie z projektem ustawy reklama aborcji nie powinno odnosić się do pełnoletności.