Wpływ alkoholu na nerwowego i psychicznego rozwoju dziecka

Niewątpliwie jest to ogromny wpływ alkoholu na neuropsychologiczne rozwoju dziecka. Cokolwiek objawia alkoholizm w rodzinie, i jak nie miał sobie drogę, to on nadal pozostawi znaczący ślad. Alkohol nie tylko rodzice, ale również cała ludność jest szczególnie niepokojąca. Mniej osób umiera z powodu chorób i epidemii, niż alkohol! Dlaczego? Być może to dlatego, że jesteśmy tak przyzwyczajeni do tego, że nie jesteśmy w stanie rozpoznać alkoholizm, wierzę, że przy alkoholu — to jest normą, możemy wywnioskować własne słowa pojęcia «wielu» i «mało». Matki alkoholu prowadzi do różnych wad tych układów i narządów dziecka. Najczęstszym degradację centralnego układu nerwowego, ponieważ jest najbardziej dotkniętych alkoholu we wszystkich aspektach. Gdy w rodzinie alkoholizm dzieci obserwuje się nie tylko upośledzenie umysłowe, pogorszenie mózgu, zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, ale także zaburzenia emocjonalne, zaburzenia psychiczne, zaburzenia uwagi i pamięci, a także niestabilność społeczną, dezorientacja. Dzieci alkoholików nie są przystosowane do życia i znacznie różnią się od innych dzieci.


Wpływ stałych wpływu alkoholu na rozwój neuro-psychologiczna dla dzieci jest naprawdę przerażające. Z psychologicznego punktu widzenia, dzieci tworzą się warunki psychopatycznego, zachowań antyspołecznych. Prawdopodobieństwo, że dziecko będzie osoba chora psychicznie lub karnej jest znacznie wyższa niż w przypadku innych dzieci. To, co prowadzi rodziców alkoholizm, dlaczego cierpią nie tylko oni, ale także ich dzieci i wnuki. Nie zapomnij również, że alkoholizm jest dziedziczona i prawdopodobieństwo, że tendencja do używania alkoholu u dzieci jest znacznie większa — jest niezaprzeczalna. Co to jest samo pojęcie alkoholizmu? Jest on uzależniony od alkoholu, co pociąga za sobą negatywne konsekwencje, zarówno dla jednostki, jak i dla ludzi wokół niego. Alkoholizm jest uznawane za chorobę rodzinnym powodu cierpi nie tylko alkoholowe, ale także innych członków rodziny, czasem nawet więcej niż on sam. W każdym razie, alkohol przechodzi do każdego z bezkarnością. Wpływ alkoholu na dziecko ma jakąś formę, to może zaszkodzić biologicznie, w przypadku, gdy rodzice piją alkohol przed urodzeniem. Wystarczy niezaprzeczalne psychiczna krzywda dla dziecka jest stosowana, powodując urazy psychiczne i psychotyczne, prowadząc go na stres i neurotycznych awarii.

Prawdopodobnie wielu z tych konsekwencji wydaje się daleko, a oni sami nie uważają się za alkoholików. To nie jest nawet «last alkoholikiem», jak je nazywamy, nie rozpoznają siebie. Nie jest jeszcze coś takiego jak nadużywanie alkoholu, bo jeśli masz na myśli «złego wykorzystania» To jest coś, ponosi negatywne skutki, w przypadku alkoholu, nie możemy znaleźć inną wartość, która oznacza «dobry użytek «. Alkohol szkodzi w żadnej z jego numerów, i nie ma czegoś takiego jak norma jego wykorzystania, stereotypu społecznego, które w święta, można pić alkohol, a można nawet się upić. Picie alkoholu, nawet w niewielkich ilościach, trzeba zaszkodzić dziecku. Jeśli jeden członek rodziny cierpi z powodu alkoholizmu, środowisko rodzinne po prostu staje się niemożliwe, ponieważ alkohol zmienia samego człowieka sprawia, że ​​jego paskudny charakter. Istnieje stałe kłótnie, konflikty, skandale, nadużyć i przemocy ze strony rodziców. To nie tylko psychologiczne, ale również fizyczne niedorozwój dzieci. Dziecko nie może rozwijać się prawidłowo i działa, i nauczyć się kochać siebie w środowisku, w którym oba lub jedno z rodziców cierpi na alkoholizm i tak zmieniła się pod jego wpływem.

Zdarzają się przypadki, że osoby cierpiące na wczesnym etapie alkoholizmu, są «całkiem normalne dzieci.» Dlatego też, z pewnością wierzą, inni alkoholicy w ich szczęściu i fakt, że, oczywiście, normalne dzieci rodzą, i, oczywiście, alkohol na nich nie ma żadnego wpływu. «Dlaczego nie piję, jeśli wiem, że sama z moich przyjaciół i znajomych urodzonych zupełnie normalne dzieci, nie przeraża się z nimi» — myślą inni ludzie. Ale to nie jest dowód szkodliwości alkoholizmu, należy również wziąć pod uwagę fakt, że pojawia się w połączeniu z innymi czynnikami. Ponadto, te «normalne» dzieci podczas dorastania, prędzej czy później oczywistych naruszeń i raczej poważnych problemów emocjonalnych i wolicjonalnych i osobistych sfer.

Alkoholizm rodziców prowadzi do problemów fizycznych, różnych patologii. W naszym kraju, statystyki pokazują, że dzieci rodzą się z każdym pokoleniem coraz bardziej niezdolny do pracy, pracy intelektualnej, badania, myślą, że są gorsze niż ich poprzedniej generacji, a anomalie i patologiczne przypadki zdarzają się znacznie częściej. A wszystko to z uwagi na fakt, że alkohol w każdym pokoleniu coraz bardziej popularne, ale ich stosowanie — normą. Toniemy w morzu stereotypów społecznych alkoholu i zabić się nie tylko ich życie, ale także zdrowia naszych przyszłych dzieci. Dla zabawy i żartów stały ukryte czarną przyszłość naszych pokoleń, degradacji człowieka. Ludzie zabijają od wewnątrz siebie i swoich dzieci, a najgorszą rzeczą tutaj — to jest ich egoizm i niedorozwój psychospołeczne. Z tego powodu, a okazuje się, że 40-60 procent dzieci alkoholików cierpi z powodu upośledzenia umysłowego i upośledzenia umysłowego. Dzieci zobaczyć sytuacja jest zła, nie mogąc analizy jakościowej. Emocje powierzchni, nieprzystosowanych akcję społeczną. Anomalie te można wyjaśnić przez powolne rozwoju ośrodkowego układu nerwowego. Jeśli mówimy o emocjonalnych i psychologicznych konsekwencji — dzieci alkoholików są bardzo wrażliwi, długo trzymały urazy, mają tendencję do gromadzenia się negatywnych uczuć.

Neuropsychologiczne rozwoju i zdrowia dziecka jest bezpośrednio zależne od tego, czy jest jego rodziny nadużywających alkoholu. Picie alkoholu, myśleć nie tylko o sobie, ale także o ich przyszłych dzieci. Zastanów się, co ty i nikt inny nie będzie winy w ich problemy, możesz ponieść ten ciężar przez całe życie? Po tym wszystkim, czasami po prostu trzeba się zatrzymać i pomyśleć, aby zebrać swoje siły dla niej samej, kraju, rodziny i przyszłych dzieci.