Komórki nerwowe człowieka, opis, charakterystyka

Nerw stanąć interakcji za pomocą specjalnych nadajników chemicznych, zwanych neuroprzekaźników. Leki, włącznie z prawem, mogą hamować aktywność tych cząsteczek. Komórki nerwowe nie mają bezpośredniego kontaktu ze sobą. Mikroskopowe przestrzeń pomiędzy częściami błon komórkowych — synaptic gap — wspólne komórkach nerwowych i są zdolne zarówno do emitowania sygnałów (presynaptyczne neuronów) i zabrać (gyustsinaptichesky neuronu). Obecność szczeliny synaptycznej oznacza niemożliwość bezpośrednie przekazywanie impulsów elektrycznych z jednej komórki do drugiej. W czasie, gdy impuls dociera do terminali synaptycznych, ostre zmiany w różnicy potencjału prowadzi do otwarcia kanałów, przez które jony wapnia spieszyć się presynaptycznego komórki. Komórki nerwowe człowieka, opis, typowe — naszej publikacji rozrywki.


Isolation of neuroprzekaźników

Jony wapnia wpływa na pęcherzyki (małe pęcherzyki otoczone błoną zawierającą nadajników chemicznych — neuroprzekaźników) zakończeń nerwowych, które są blisko błony presynaptycznego i połączyć się z nim, uwalniając cząsteczki neuroprzekaźników rozproszonych w szczelinę (wniknąć). Po oddziaływanie neuroprzekaźnika ze specyficznymi receptorami na błonie postsynaptycznej szybko uwalniana i jego przeznaczeniem jest dwojaki. Z jednej strony, możliwe jest całkowite zniszczenie przez enzymy, znajdujących się w szczelinie synaptycznej, z drugiej — z zamknięciem wychwytu presynaptycznych tworząc nowe pęcherzyki. Mechanizm ten zapewnia krótkoterminowe działania na cząsteczki receptora neuroprzekaźnika. Niektóre narkotyków, takich jak kokaina, jak również niektóre substancje stosowane w medycynie w zapobieganiu wychwyt neuroprzekaźników (w przypadku kokainy dopaminy). To wydłuża czas ekspozycji na ostatni na postsynaptycznych receptorów błonowych, powodując wiele bardziej silne działanie stymulujące.

Aktywność mięśni

Regulacja aktywności mięśniowej jest przenoszony przez włókna nerwowe, które rozciągają się z rdzenia kręgowego i zakończenia połączenia nerwowo-mięśniowego. Gdy pojawia się impuls nerwowy jest uwalniane z zakończeń nerwowych neuroprzekaźnika acetylocholiny. Przenika przez szczeliny synaptycznej i wiąże się z receptorami w tkance mięśniowej. Wyzwala kaskadę reakcji prowadzących do zmniejszenia włókien mięśniowych. Tak więc centralny układ nerwowy reguluje zmniejszenie pewnych mięśni w każdym danym czasie. Mechanizm ten jest podstawą regulacji takich skomplikowanych ruchów, takich jak chodzenie. Mózg jest bardzo złożona struktura; każdy z jego neurony współdziała z tysiącami innych rozproszone w całym systemie nerwowym. Ponieważ impulsy nerwowe nie różnią się siłą kodowania informacji w mózgu w oparciu o ich częstotliwości, to jest liczby zliczeń potencjału czynnościowego uzyskanych w czasie jednej sekundy. W pewnym sensie ten kod przypomina alfabetem Morse’a. Jednym z najtrudniejszych zadań, które stoi dziś przed neurologów na całym świecie — jest próba zrozumienia, jak to naprawdę działa, jest to stosunkowo prosty system kodowania; np jak wyjaśnić ludzkie emocje po śmierci krewnego lub przyjaciela, lub zdolność rzucić piłkę tak dokładnie, że aby trafić w cel z odległości 20 metrów. Teraz staje się jasne, że informacja nie jest przekazywana liniowo z jednej komórki do drugiej. Natomiast pojedynczy neuron może odbierać sygnały nerwowe jednocześnie z wielu innych (proces zwany konwergencji) i jest w stanie pracować na ogromnej liczby komórek nerwowych, rozbieżności.

Synapsy

Istnieją dwa główne rodzaje synaps: W niektórych aktywacji postsynaptycznych neuronów, w innych — jego ucisku (w dużej mierze zależy od rodzaju emitowanego nadajnika). Neuron wysyła impuls nerwowy, gdy liczba przekracza liczbę bodźców pobudzających powstrzymywania.

Siła synapsach

Każdy neuron otrzymuje ogromną ilość zarówno bodźców pobudzających i hamujących. W ten sposób każda synapsy ma większy lub mniejszy wpływ na prawdopodobieństwo występowania działań potencjalnych synaps o największym, zazwyczaj położony w pobliżu strefy wpływu zbrojenia impulsu nerwowego w organizmie komórki nerwowej.