Nieletni w konflikt z prawem

Nieletni są często poważnym problemem dla społeczeństwa. Nie zawsze relacje rodzinne pomaga rozwijać ich psychologię w dobrym kierunku. Nastolatki często są w konflikcie z prawem, które mogą być z różnych powodów. Praktyka sądowa wskazuje duża liczba nieletnich, którzy popełnili poważne przestępstwa, nawet. Należy zidentyfikować kilka grup nastolatków, z jakiegoś powodu coraz lamaczami ustaw.


Nieletni z rodzin w trudnej sytuacji.

Działania obejmują całe rodziny, grupy społeczne. W takich rodzin, czasem nie ma jednego z rodziców, często zdarzają się przypadki alkoholizmu lub konfliktu rodzicielskiego z przepisami prawa. Nieletni w tym przypadku nie czują się częścią społeczeństwa, więc gotów złamać wszystkie zasady i praktyki. Bo w tym przypadku są relacje rodzinne, bo rodzice nie prawidłowo rozwijać umysł dziecka. W niekorzystnych rodzin dzieci w konflikt z prawem są najczęściej. Tylko czasami dziecko może uniknąć takiego losu, ale zwykle jest to zasługa nauczycieli przedszkolnych i szkolnych. Zazwyczaj dzieci z ubogich rodzin są powszechne potępienie, i to staje się oczywiste, warunkiem wstępnym dla ich przyszłych stosunków ze społeczeństwem. Małoletnie dziecko rozumie możliwość zmiany własnego losu i uzyskania wielu dóbr materialnych, więc łamanie prawa.

Dzieci bogatych rodziców.

Nie zawsze jest tak trudne dzieciństwo i brak dobrych przyczyn łamania prawa. Odmienna sytuacja pojawia się, gdy rozważa małoletnie dzieci bogatych rodzin. Oni często nie otrzymują odpowiedniej uwagi od rodziców, ale pozostają pod ich opieką. Często takie dzieci w konflikt z prawem przychodzi tylko do udowodnienia własnej bezkarności. Dzieci bogatych rodziców wierzy, że «pieniądze rozwiązuje wszystkie problemy.» Opór istniejących fundamentów społeczeństwa, są one po prostu staramy się przyciągnąć uwagę ludzi wokół nich i dochodzić do siebie. Najbardziej niebezpieczne sytuacja występuje, gdy rodzice po raz chronione z należytą moll kary. W tym momencie dziecko rozumie, że może to zrobić tak, jak uważa za stosowne.

Porzucone dzieci.

Przez wiele lat, domy dziecka, aby pomóc dzieciom wybrać drogę rozwoju i wzrostu w społeczeństwie. Ale jeszcze ludzie znaleźć to, czego pojawiają nieletnich. W czasach sowieckich, finansowanie domów dziecka były niewystarczające i kompleksowe potępienie bezdomnych dzieci jest w ich duszach tylko sprzeciw wobec społeczeństwa. Dla nich, są sprzeczne z prawem — jest możliwość łamiąc wszelkie zasady i udowodnić swoją własną konsystencję. Będąc nieletnich dzieci z góry musi wybrać swoją własną drogę w życiu, a to nie jest łatwe, jeśli nie otrzymają część rodzicielskiego uczucia i miłości. Teraz sytuacja się zmieniła, stan określiła domy dziecka, jako ważną część budżetu. Dzieci uzyskać wiele korzyści materialnych i opieki dla opiekunów, aby mogli stać się częścią społeczeństwa.

Trzy oddzielne grupy dzieci pokazują, że społeczeństwo nie jest takie proste i bezpiecznie. Nieletni i konflikt z prawem — nierozłączne pojęcia, ponieważ w ten sposób dziecko stara się obejść i naruszają podstawy i zasady. Jednakże, nie jest konieczne, aby wziąć pod uwagę wszystkie te grupy postulują, ponieważ zawsze są wyjątki. Małoletnie dziecko może rozwinąć się na własną rękę, jeśli nie ma to wpływu na osoby trzecie i czynników związanych ze środowiskiem.